Βασικές γνώσεις μαγείας

Για να κάνει κάποιος ένα μαγικό ξόρκι απαιτείται να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα. Αυτές είναι οι βασικές γνώσεις της μαγείας.
Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει μόνο τις βασικές γνώσεις μπορεί να ασκήσει επαγγελματικά την μαγεία. Αν συμβεί αυτό το πιθανότερο είναι να αποτύχει και δυστυχώς αυτοί που τον εμπιστεύονται να είναι πειράματα!

Βασικές γνώσεις μαγείας

Τηρούμε πάντα και αυστηρά τις οδηγίες που περιέχει ένα μαγικό ξόρκι.

Λειτουργούμε πάντα με της φάσεις της σελήνης.

Δεν κάνουμε δεύτερη φορά το ίδιο μαγικό ξόρκι επειδή δεν μας έχει έρθει το αποτέλεσμα.

Χρησιμοποιούμε αυθεντικά υλικά καλής ποιότητας, καθαρότητας και καύσης.

Δεν χρησιμοποιούμε την μαγεία για εκδικητικούς σκοπούς.

Μην τελείς μαγικά ξόρκια όταν είσαι σε ένταση!

Έχουμε πάντα θετική σκέψη!

Τηρούμε πάντα το νόμο της σιωπής. Δεν λέμε πουθενά ότι τελούμε ένα μαγικό ξόρκι ή μια μαγική τελετή.

Έχουμε πλήρη πίστη στο στόχο μας και σε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε.

Αραβική Μαγεία

Στην αραβική μαγεία δεν ισχύει ο κανόνας για την φάση σελήνης. Απαιτείται προσοχή! Μόνο στα γνήσια αραβικά ξόρκια δεν απαιτείται ο κανόνας της φάσης σελήνης!

Προσοχή στον κίνδυνο εξαπάτησης σχετικά με την Αραβική Μαγεία.

Αραβική μαγεία δεν είναι απλά η χρήση αραβικών υλικών!

Αραβική μαγεία δεν είναι η μαγεία με χρήση Ψαλμών του Δαυίδ!

Αραβική μαγεία δεν είναι η απαγγελία από το Ιερό Κοράνιο σε άλλη γλώσσα, πλην της Κορανικής!

Όποιος δεν γνωρίζει, δεν ασπάζεται και δεν τηρεί το Δόγμα, δεν είναι ικανός να εφαρμόσει και να τελέσει αραβική μαγεία.

Βασικές γνώσεις μαγείας – Ξόρκια Αγάπης
  • Τα μαγικά ξόρκια αγάπης γίνονται την χρονική περίοδο που η σελήνη γεμίζει.
  • Η καλύτερη μέρα έναρξης είναι η ημέρα Παρασκευή.
  • Προσοχή! Μην τελείται μαγική τελετή ημέρα Παρασκευή και πλανητική ώρα Δία.
  • Στα μαγικά ξόρκια αγάπης προτιμάται η πλανητική ώρα Αφροδίτης.
Βασικές γνώσεις μαγείας – Ξόρκια Καταστροφής
 • Τα μαγικά ξόρκια καταστροφής και χωρισμού γίνονται σε χάσιμο σελήνης.
 • Οι καλύτερες ημέρες για κάποιο επιθετικό ξόρκι είναι το Σάββατο αλλά και η Τρίτη.
 • Τα ξόρκια χωρισμού γίνονται σε μονές ώρες ή ακόμα καλύτερα σε πλανητικές ώρες Κρόνου.
 • Η αφέγγαρη νύχτα, μια νύχτα πριν τη νέα σελήνη, είναι μια πολύ ισχυρή νύχτα για μαγικά ξόρκια καταστροφής!
Βασικές γνώσεις μαγείας – Ξόρκια Χρημάτων
 • Τα μαγικά ξόρκια για χρήματα είναι πολύ δημοφιλή!
 • Γίνονται πάντα και μόνο σε γέμιση σελήνης.
 • Προτιμάται η εκτέλεση τους σε πλανητικές ώρες Δια.
 • Κυρίως χρησιμοποιούμε πράσινα (σκούρο) και χρυσά κεριά.
 • Ανάλογα με τους στόχους μας επιλέγουμε ημέρα έναρξης για την μαγική τελετή.
 • Υπάρχουν μαγικά ξόρκια που ξεκινούν αποκλειστικά ημέρα Σάββατο.
 • Είναι τα μαγικά ξόρκια που αποσκοπούν σε απόκτηση ενός σπιτιού. Συνήθως ξεκινούν ημέρα Πέμπτη ή Κυριακή!
Βασικές γνώσεις μαγείας – Ξόρκια Προστασίας
 • Τα μαγικά ξόρκια από κάθε κακό γίνονται σε όλες τις φάσεις της σελήνης.
 • Η προσευχή μας στον Θεό, ζητώντας την προστασία Του και το έλεος Του, πάντα εισακούονται.
 • Αν πρόκειται όμως για απαλλαγή από μαγεία, λύσιμο μαγείας, θα πρέπει να γίνεται η έναρξη της μαγική τελετή σε χάσιμο σελήνης.
 • Στην αραβική μαγεία, στο λύσιμο μαγείας μέσα από το Ιερό Κοράνι, δεν απαιτείται αυτό.
 • Οι καλύτερες μέρες για προσευχές προστασίας και εξαγνισμού είναι η Παρασκευή και η Κυριακή.
μαγικές τέχνες μαγικά ξόρκια tarotospells
Μενού